Raad van toezicht

Raad van toezicht

Controle en advies

De Raad van Toezicht heeft de taak om de bedrijfsvoering, financiën en strategie van Apeldoorn Partners te controleren en daarin te adviseren. Tevens zijn de leden van de Raad van Toezicht ambassadeur van Apeldoorn binnen en buiten de stad. De Raad van Toezicht en de directeur van Apeldoorn Partners komen ieder kwartaal bijeen om de stand van zaken te bespreken.

In de samenstelling van de Raad van Toezicht is gelet op borging van continuïteit, kennis van bedrijfsleven, marketing, financiën en (zakelijk) toerisme. De Raad van Toezicht bestaat uit een combinatie van voormalige bestuursleden uit de voormalige partners, experts uit het bedrijfsleven en uit toerisme.

De Raad van Toezicht bestaat uit Hans Wesselink (voorzitter Centrummanagement Apeldoorn), Petra Bangma (eigenaar Zenzez Hotel & Lounge), Bart Reints Bok (eigenaar Charme Hotels), Priscilla Trip (Partner Dommerholt Advocaten en voorzitter Bedrijvenkring Apeldoorn) en Roel Welsing (algemeen directeur Apenheul). Roel fungeert als interim voorzitter. Er wordt nog gezocht naar een definitieve invulling van de voorzittersrol.