Doelgroepen

Doelgroepen

Kosmopoliet en postmaterialist

Om in de toekomst vitaal te blijven, een aantrekkelijk vestigingsklimaat te houden en de vraag op de arbeidsmarkt het hoofd te blijven bieden, is het noodzakelijk om de focus te leggen op het aantrekken van nieuwe doelgroepen. Dat lukt niet alleen met marketingcommunicatie. Daarvoor zullen we de stad ook moeten ontwikkelen op wonen, werken en vrije tijd. Het is noodzakelijk woningen te bouwen voor nieuwe doelgroepen, aanbod op horeca, winkels, cultuur en openbare ruimte te creëren voor jongeren en aantrekkelijke banen, stages en een leuke studententijd te bieden.

Apeldoorn Partners richt zich in al haar activiteiten en uitingen de komende jaren op de kosmopoliet en postmaterialist uit het Mentality model van Motivaction: we kiezen bewust voor deze doelgroepen omdat ze passen bij het DNA van Apeldoorn maar ook omdat deze doelgroepen uithuizig zijn, graag in de stad wonen en besteden, houden van cultuur en nieuwe dingen beleven. Ook houden ze van het groen dat Apeldoorn biedt.

De kosmopoliet

Kosmopolieten hebben ambitie (hard werken en hogerop komen), een behoefte aan zelfontplooiing en sociale betrokkenheid. Ze willen nieuwe ervaringen en kennis opdoen. Hun leefstijl is actief en veelzijdig, met een brede interesse voor kunst en cultuur. Werken is belangrijk voor groei en maatschappelijke erkenning. Ook activiteiten die in de vrije tijd staan in het teken van persoonlijke ontplooiing. Ze hebben veel sociale contacten.

De postmaterialist

Dit is iemand die idealistisch is ingesteld en geïnteresseerd is in politiek. Milieu, andere culturen en gelijkwaardigheid zijn belangrijk in het leven. Verantwoord leven is belangrijk: zonder verspilling, winstbejag en zonder aantasting van het milieu. Ze zijn geïnteresseerd in kunst en cultuur en in een meer ‘huiselijke’ vorm van vrijetijdsbesteding. Het gezinsleven is vaak hecht, maar niet ingericht volgens traditionele patronen.